ફક્ત 15 મિનિટમાં સાંજ માટે નો નવો નાસ્તો | Evening snacks recipe | Vada recipe | Shreejifood

admin 1703 Videos
28Views

#vada #dhekhra #patties

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join

Lili tuver na dhekra or pegion peas petties is a traditional Gujarati snack made from Green pigeon pea different types of flavours and few spices it specially made in winter when you will get the best and good quality fresh pigeon Peas in the market the entire process of the recipe is very similar to Gujarati khichu. this recipe comes from Gujarati Anavil Brahmin community. many people call it dhekhra or dhekra. do try this crispy dhekra ,vada or petties with spicy green chutney and tomato ketchup.
I have shared the perfect measurement and some important tips help you to make perfect crispy vada on the first attempt.

Frozen tuver : https://youtu.be/apzveHUQmck

Hindi video link : https://youtu.be/e7Kd9c1651g

Ingredients & Written Recipe :
150 gram Fresh pegion peas
water as needed
salt to taste
Pinch of turmeric powder
2.5 Cup water
1 cup rice flour
1 cup juvar flour
1/2 cup millet flour
salt to taste
1/2 tsp turmeric powder
3 tbsp sesame seeds
5 - 6 green chilli
small piece of Ginger
4 to 5 garlic cloves (if you want)
4 tbsp jaggery
finely chopped fresh coriander
2 tbsp oil
oil for frying

method :
#Try to use fresh pigeon Peas to make this recipe , divided pigeon Peas into two part
# Take half pigeon Peas in pressure cooker add 2-3 tbsp water then add salt and turmeric powder mix it well and make 1 whistle on medium flame after one whistle open the cooker and check the pigeon peas now let it cool.
# Take veggie Chopper add remaining pigeon peas , green chilli and Ginger , grind it coarsely.
# Heat up heavy bottom Pan add 2.5 Cup water , now add salt , turmeric powder , sesame seeds . grinded pigeon Peas , boiled pigeon peas , chopped coriander leaves , jaggery and oil .
# Boil for 1 minute after 1 minute add all flour , mix it on slow flame using spatula or rolling pin.
# Now cover and cook it on slow flame for 5 minutes after 5 minutes switch off the flame and mix it very well let it cool completely.
#Take some oil and knead this minutes very well take small portion from this minutes and make vada like this .
# Heat up oil when oil is hot add prepared vada , fry it on medium flame.
# Fry this vada until golden brown & crispy.
# You can store this vada up to 3 days.

# Shreejifood App link :
# Android App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service

# IPhone App :
https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8:

# YouTube channel (Gujarati) link :
https://www.youtube.com/c/Shreejifood

# YouTube channel (Hindi) link :
https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation

# Shreeji food quick recipe :
https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w

# Instagram link :
https://instagram.com/shreejifood

# Like us on facebook page :
shreejifood recipes

# Website link :
http://www.shreejifoodrecipes.com

To contact us :
shreejifood81@gmail.com

Music in this video : https://soundcloud.com/7obu

વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://tinyurl.com/5awm92ym
ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://tinyurl.com/dn3rmv8h
પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://tinyurl.com/yhtktrcp
ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://tinyurl.com/acmukpyx
મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://tinyurl.com/n89hb948
શિયાળુ વસાણાં (Winter special recipes) : https://tinyurl.com/5dj9zf5n
શાકભાજી ને સ્ટોર કરવાની રીત (How to store vegetables) : https://tinyurl.com/kuzsvedy
વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) :https://tinyurl.com/dhx7xuy
ઘરગથ્થુ ઉપાય (Health & Home remedy video) : https://tinyurl.com/6acwyjbf
જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://tinyurl.com/5xp4njpx
પ્રોડક્ટ ડેમો (Product review) : https://tinyurl.com/nxy5hp8p
સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://tinyurl.com/87b7bam5
ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://tinyurl.com/2nw82w2w
રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://tinyurl.com/39n2uama
આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) :https://tinyurl.com/435zucrm
ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) : https://tinyurl.com/jv7w6p7z
પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://tinyurl.com/dy256ya9
પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) : https://tinyurl.com/4xaj42ny
ચીક્કી (Chikki recipes) : https://tinyurl.com/5dntt6pn
અથાણાં (Achar recipes) :https://tinyurl.com/yp8ye53b
વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) : https://tinyurl.com/2rznyrek
મુખવાસ (Mukhwas recipes) : https://tinyurl.com/5fssa28j

Buy product online :
Disano Extra light olive oil : https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78/
Agaro mini chopper : https://www.amazon.in/dp/B07TYN6THN
Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA
4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8
Maharaja mixer grinder - https://amzn.to/2uH3pcf
Pigeon dosa tawa - https://amzn.to/2KZCh3e
Mini weight scale - https://amzn.to/2zLD2HV
Measuring cups and spoons - https://amzn.to/2zHLuIp
Silicon spatula - https://amzn.to/3a4PXp5