બાળકો માંગીને ખાય એવું ટેસ્ટી શાક | Restaurant style mix veg subji | Shreejifood

admin 1703 Videos
30Views

#mixveg #punjabisubji #shreejifood
Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join

Mix veg Curry / Subji restaurant style with detailed video recipe. a simple and healthy curry or sabzi recipe prepared mainly with choice of vegetables. it can be ideal north indian cuisine curry recipe for roti , chapati or naan with flavours from all the veggies. the recipe can be prepared with either gravy base or as a dry curry.
firstly, in this recipe, i have sautéed the vegetables before adding it to the curry. alternatively you can pressure cook the vegetables to hasten the entire process. secondly, i have added prepared red gravy for the restaurant taste. lastly i have added cream & paneer for perfect texture like restaurant and served it with wheat naan .

Wheat naan : https://youtu.be/xxv7frCzSfo
Red gravy : https://youtu.be/innzqurhyXw
Boiled veggies : https://youtu.be/snE1H7SLGk4


Ingredients & Written Recipe :
4 tbsp oil
200 gram mix veggies (I have used cauliflower ,potato ,carrot , Green peas and french beans) you can use veggies as per your choice)
Asafetida
Turmeric powder
1/2 tsp carom seeds
1 tbsp Red paste
1 bowl red gravy
Water as needed
1 tbsp Malai or cooking cream
Dry fenugreek powder
Fresh coriander leaves
50 gram grated paneer

Method :
# Heat up pan add oil, when oil is hot add boiled mix veggies I have boiled this veggies in microwave for 5 minuet .
# Saute it on high flame for one or two minute .
# Now add asafetida , turmeric powder and carom seeds then add 1 tbsp Red paste (to make this paste I have used dry red chilli , ginger and some carom seeds, you can also use garlic chutney instead of these red paste ) mix it with oil .
# Cook for 1 minute now add prepared Punjabi gravy (I have given link for these red gravy )mix it well and cook for 1 minute
# Now add water as needed (I have added 3-4 tbsp water) now cover and cook for 2-3 minutes on medium flame
# After 2-3 minute oil is separated mix it again then add 1 tbsp Malai or cooking cream and dry fenugreek powder
#Lastly add fresh coriander leaves and grated paneer (you can also add paneer pieces) now cook for 1 or 2 minute on medium flame
# Our mix vegetable sabji is ready to serve you can serve wait Roti , paratha , naan or jeera rice

# Shreejifood App link :
# Android App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service

# IPhone App :
https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8:

# YouTube channel (Gujarati) link :
https://www.youtube.com/c/Shreejifood

# YouTube channel (Hindi) link :
https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation

# Shreeji food quick recipe :
https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w

# Instagram link :
https://instagram.com/shreejifood

# Like us on facebook page :
shreejifood recipes

# Website link :
http://www.shreejifoodrecipes.com

To contact us :
shreejifood81@gmail.com

Music in this video : https://soundcloud.com/7obu

વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://tinyurl.com/5awm92ym
ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://tinyurl.com/dn3rmv8h
પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://tinyurl.com/yhtktrcp
ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://tinyurl.com/acmukpyx
મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://tinyurl.com/n89hb948
શિયાળુ વસાણાં (Winter special recipes) : https://tinyurl.com/5dj9zf5n
શાકભાજી ને સ્ટોર કરવાની રીત (How to store vegetables) : https://tinyurl.com/kuzsvedy
વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) :https://tinyurl.com/dhx7xuy
ઘરગથ્થુ ઉપાય (Health & Home remedy video) : https://tinyurl.com/6acwyjbf
જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://tinyurl.com/5xp4njpx
પ્રોડક્ટ ડેમો (Product review) : https://tinyurl.com/nxy5hp8p
સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://tinyurl.com/87b7bam5
ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://tinyurl.com/2nw82w2w
રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://tinyurl.com/39n2uama
આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) :https://tinyurl.com/435zucrm
ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) : https://tinyurl.com/jv7w6p7z
પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://tinyurl.com/dy256ya9
પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) : https://tinyurl.com/4xaj42ny
ચીક્કી (Chikki recipes) : https://tinyurl.com/5dntt6pn
અથાણાં (Achar recipes) :https://tinyurl.com/yp8ye53b
વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) : https://tinyurl.com/2rznyrek

Buy product online :
Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA
4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8

shreejifood,mix veg recipe in hindi,mix vegetable recipe,dhaba style mix veg recipe,paneer mix veg recipe,mix vegetable sabzi,mix veg recipe,mix veg recipe in hindi restaurant style,mix vegetable recipe restaurant style,mix vegetable sabzi without onion and garlic,પંજાબી શાક,પનીર સબ્જી,મિક્સ સબ્જી,mix vegetable sabzi dhaba style,પનીરની સબ્જી ની રેસીપી,પંજાબી શાક ની રીત,પનીરની સબ્જી બનાવવાની રેસીપી,પંજાબી શાક ની ગ્રેવી,મિક્સ સબ્જી બનાવવાની રીત.