ઘરમાં નાના-મોટા બધાંને ભાવે એવી નવી રેસીપી | Shreejifood

admin 1703 Videos
21Views

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join

Ingredients & Written Recipe :
https://shreejifoodrecipes.com/2021/02/25/ઘરમાં-નાના-મોટા-બધાંને-ભા/

# Shreejifood App link :
# Android App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service

# IPhone App :
https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8:

# YouTube channel (Gujarati) link :
https://www.youtube.com/c/Shreejifood

# YouTube channel (Hindi) link :
https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation

# Shreeji food quick recipe :
https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w

# Instagram link :
https://instagram.com/shreejifood

# Like us on facebook page :
shreejifood recipes

# Website link :
http://www.shreejifoodrecipes.com

To contact us :
shreejifood81@gmail.com

Music in this video : https://soundcloud.com/7obu

ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTvP80r5CgdYNhQjD_DwhJo
પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq
ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq
મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr
વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr
શિયાળુ વસાણાં (Winter special recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQxlhkHbqQPmHaqUcasB_Gj
શાકભાજી ને સ્ટોર કરવાની રીત (How to store vegetables) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQQxSPaoHr9WySJ0hvkQByn
વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FRr4OF86mTdH3kr-drTS5go
ઘરગથ્થુ ઉપાય (Health & Home remedy video) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQGu_7K7dyd4ikrXG6HFGJu
જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR-JA62egc6YsDyhj0Q2kGs
પ્રોડક્ટ ડેમો (Product review) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQUBRDMHjYTT0Vq4LKh5m3g
સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQbBmar_YJZQMRs8A2IaIBV
ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR2DO1ytSVPFD6dn9wFt6ZJ
રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FS-N_NDPzMOJofC0Q7PbR5W
આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_q00DZzxBVvDf0wmWFuZ6
ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTVheIK-dbuwE4N_ViguJqP
પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR3OyntAX6kJR6KEUnLsr_m
પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FSZYOtH8eJxW_ge7-zFo-0D
ચીક્કી (Chikki recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQBC4UknE6uO9fEr9Sh6J7Q
અથાણાં (Achar recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQYqF9PhzMW0ltNwTwCAPY5
વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTlJ3NpGPPh7NERCnIQspU6
મુખવાસ (Mukhwas recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_4_yhGjMhMv9VdCZ262mv

Buy product online :
Disano Extra light olive oil : https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78/
Disano Oats : https://www.amazon.in/dp/B07WYXJMR1/?th=1
Agaro knife : https://amzn.to/2WcLOHV
Agaro Nutri Blender : https://www.amazon.in/dp/B07R68FJ18/
Agaro Rice Cooker 1 L : https://amzn.to/2DDeNOR
Agaro mini chopper : https://www.amazon.in/dp/B07TYN6THN
Agaro Oven Toaster :
https://www.amazon.in/dp/B07N2MGB3G?th=1
Extra virgin olive oil : https://amzn.to/3ki4E9B
Disano wheat pasta : https://www.amazon.in/dp/B07B2CQ7TL/?th=1
Disano pizza sauce : https://www.amazon.in/dp/B08KRCHFW2/ref
Borosil bowl : https://amzn.to/3dLytQA
Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA
4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8
Samsung microwave oven - https://amzn.to/2uH2l8f
Prestige oven 19 L - https://amzn.to/2L0q7Hw
Prestige oven 36 L - https://amzn.to/2L6d8nS
Maharaja mixer grinder - https://amzn.to/2uH3pcf
Wonderchef juicer mixer - https://amzn.to/2L0FBLA
Pigeon dosa tawa - https://amzn.to/2KZCh3e
Maharaja hand blender - https://amzn.to/2zKPRTb
Mini weight scale - https://amzn.to/2zLD2HV
Measuring cups and spoons - https://amzn.to/2zHLuIp
Hand mixer - https://amzn.to/2zHM8pc
Silicon spatula - https://amzn.to/3a4PXp5
Silicon mould - https://amzn.to/2zJVYa5
Cake mould - https://amzn.to/2L4fa7V
Turn table - https://amzn.to/2LgtRnG
Piping bags - https://amzn.to/2Lmmr1Y
Piping nozzles - https://amzn.to/2LjrL6r
Palette knife - https://amzn.to/2Lg4Tok
Mixing bowl - https://amzn.to/2uQfzAx
Roti tawa : https://amzn.to/2Sq7lLB
Iron kadai : https://amzn.to/3bBBsr9