5 ખાસ ટીપ્સ સાથે બનાવો દડા જેવી ફૂલેલી અને સરસ ક્રિસ્પી કચોરી | Khasta Kachori | Shreejifood

admin 1703 Videos
20Views

#kachori #khastakachori #shreejifood

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join

Ingredients & Written Recipe :
https://shreejifoodrecipes.com/2021/02/23/5-ખાસ-ટીપ્સ-સાથે-બનાવો-દડા-જ/

# Shreejifood App link :
# Android App :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service

# IPhone App :
https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8:

# YouTube channel (Gujarati) link :
https://www.youtube.com/c/Shreejifood

# YouTube channel (Hindi) link :
https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation

# Shreeji food quick recipe :
https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w

# Instagram link :
https://instagram.com/shreejifood

# Like us on facebook page :
shreejifood recipes

# Website link :
http://www.shreejifoodrecipes.com

To contact us :
shreejifood81@gmail.com

Music in this video : https://soundcloud.com/7obu

ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTvP80r5CgdYNhQjD_DwhJo
પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq
ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq
મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr
વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr
શિયાળુ વસાણાં (Winter special recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQxlhkHbqQPmHaqUcasB_Gj
શાકભાજી ને સ્ટોર કરવાની રીત (How to store vegetables) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQQxSPaoHr9WySJ0hvkQByn
વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FRr4OF86mTdH3kr-drTS5go
ઘરગથ્થુ ઉપાય (Health & Home remedy video) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQGu_7K7dyd4ikrXG6HFGJu
જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR-JA62egc6YsDyhj0Q2kGs
પ્રોડક્ટ ડેમો (Product review) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQUBRDMHjYTT0Vq4LKh5m3g
સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQbBmar_YJZQMRs8A2IaIBV
ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR2DO1ytSVPFD6dn9wFt6ZJ
રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FS-N_NDPzMOJofC0Q7PbR5W
આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_q00DZzxBVvDf0wmWFuZ6
ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTVheIK-dbuwE4N_ViguJqP
પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR3OyntAX6kJR6KEUnLsr_m
પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FSZYOtH8eJxW_ge7-zFo-0D
ચીક્કી (Chikki recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQBC4UknE6uO9fEr9Sh6J7Q
અથાણાં (Achar recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQYqF9PhzMW0ltNwTwCAPY5
વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTlJ3NpGPPh7NERCnIQspU6
મુખવાસ (Mukhwas recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_4_yhGjMhMv9VdCZ262mv

Buy product online :
Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA
4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8
Samsung microwave oven - https://amzn.to/2uH2l8f
Prestige oven 19 L - https://amzn.to/2L0q7Hw
Prestige oven 36 L - https://amzn.to/2L6d8nS
Maharaja mixer grinder - https://amzn.to/2uH3pcf
Wonderchef juicer mixer - https://amzn.to/2L0FBLA
Pigeon dosa tawa - https://amzn.to/2KZCh3e
Maharaja hand blender - https://amzn.to/2zKPRTb
Mini weight scale - https://amzn.to/2zLD2HV
Measuring cups and spoons - https://amzn.to/2zHLuIp
Hand mixer - https://amzn.to/2zHM8pc
Silicon spatula - https://amzn.to/3a4PXp5
Silicon mould - https://amzn.to/2zJVYa5
Cake mould - https://amzn.to/2L4fa7V
Turn table - https://amzn.to/2LgtRnG
Piping bags - https://amzn.to/2Lmmr1Y
Piping nozzles - https://amzn.to/2LjrL6r
Palette knife - https://amzn.to/2Lg4Tok
Mixing bowl - https://amzn.to/2uQfzAx
Roti tawa : https://amzn.to/2Sq7lLB
Iron kadai : https://amzn.to/3bBBsr9

shreejifood,kachori recipe,khasta kachori recipe,khasta kachori,moong daal kachori,kachori recipe in gujarati,gujarati kachori recipe,khasta kachori recipe in gujarati,મગની દાળની કચોરી,moong dal kachori,moong dal kachori recipe,kachori ki recipe,rajasthani daal kachori,moong daal ki khasta kachori,halwai jaisi dal kachori,કચોરી બનાવવાની રીત,ખસ્તા કચોરી,મગની દાળની કચોરી બનાવવાની રીત,kachori recipe in hindi,dal kachori,how to make khasta kachori at home