1 થેલી દૂધમાંથી બનાવો 2 ફેમિલી પેક જેટલો આઇસ્ર્કિમ | Ice cream | Homemade Ice cream | Shreejifood

admin 1703 Videos
21Views

Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCmWaIBcxnoiGPd7ciPL2YNg/join Ingredients & Written Recipe : https://shreejifoodrecipes.com/2021/02/18/1-થેલી-દૂધમાંથી-બનાવો-2-ફેમિ/ # Shreejifood App link : # Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.service # IPhone App : https://itunes.apple.com/in/app/shreeji-food/id1449839353?mt=8: # YouTube channel (Gujarati) link : https://www.youtube.com/c/Shreejifood # YouTube channel (Hindi) link : https://www.youtube.com/c/ShreejiCreation # Shreeji food quick recipe : https://www.youtube.com/channel/UCLuZQtASV3TZga-28tEG_9w # Instagram link : https://instagram.com/shreejifood # Like us on facebook page : shreejifood recipes # Website link : http://www.shreejifoodrecipes.com To contact us : shreejifood81@gmail.com Music in this video : https://soundcloud.com/7obu ચાઈનીઝ રેસીપી (Chinese recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTvP80r5CgdYNhQjD_DwhJo પંજાબી રેસીપી (Punjabi recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq ગુજરાતી રેસીપી (Gujarati recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTAyq5DRq1_E6oRbc-FIQsq મીઠાઈ રેસીપી (Sweet recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr વજન ઉતારે એવી હેલ્ધી રેસીપી (Weight loss & Healthy recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQfimtczL0TkH3Sy_auRpzr શિયાળુ વસાણાં (Winter special recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQxlhkHbqQPmHaqUcasB_Gj શાકભાજી ને સ્ટોર કરવાની રીત (How to store vegetables) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQQxSPaoHr9WySJ0hvkQByn વિવિધ ચટણી ની રેસીપી (Chutney recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FRr4OF86mTdH3kr-drTS5go ઘરગથ્થુ ઉપાય (Health & Home remedy video) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQGu_7K7dyd4ikrXG6HFGJu જુદા જુદા ડ્રિન્ક (Drink & Beverages) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR-JA62egc6YsDyhj0Q2kGs પ્રોડક્ટ ડેમો (Product review) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQUBRDMHjYTT0Vq4LKh5m3g સ્ટ્રીટ ફૂડ (Street food) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQbBmar_YJZQMRs8A2IaIBV ભાત ની વેરાઈટી (Rice recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR2DO1ytSVPFD6dn9wFt6ZJ રોટલી / પરોઠા (Roti & Paratha) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FS-N_NDPzMOJofC0Q7PbR5W આઈસ્ક્રીમ (Dessert recipe) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_q00DZzxBVvDf0wmWFuZ6 ઇટાલિયન રેસીપી (Italian recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTVheIK-dbuwE4N_ViguJqP પાપડ - વેફર (Summer recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FR3OyntAX6kJR6KEUnLsr_m પાર્ટી સ્ટાર્ટર (Starters recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FSZYOtH8eJxW_ge7-zFo-0D ચીક્કી (Chikki recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQBC4UknE6uO9fEr9Sh6J7Q અથાણાં (Achar recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQYqF9PhzMW0ltNwTwCAPY5 વધેલી રસોઈમાંથી નવી વાનગી (Leftover recipes) :https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FTlJ3NpGPPh7NERCnIQspU6 મુખવાસ (Mukhwas recipes) : https://youtube.com/playlist?list=PLHGU9CZct2FQ_4_yhGjMhMv9VdCZ262mv Buy product online : GMS - CMC powder : https://amzn.to/3s0jiGM Essence for Ice cream : https://amzn.to/2NDfhcy Food colour : https://amzn.to/3audnUK Disano Extra light olive oil : https://www.amazon.in/dp/B07CVHDP78/ Disano Oats : https://www.amazon.in/dp/B07WYXJMR1/?th=1 Agaro knife : https://amzn.to/2WcLOHV Agaro Nutri Blender : https://www.amazon.in/dp/B07R68FJ18/ Agaro Rice Cooker 1 L : https://amzn.to/2DDeNOR Agaro mini chopper : https://www.amazon.in/dp/B07TYN6THN Agaro Oven Toaster : https://www.amazon.in/dp/B07N2MGB3G?th=1 Extra virgin olive oil : https://amzn.to/3ki4E9B Non stick cookware - https://amzn.to/2mlCgrA 4 burner gas stove - https://amzn.to/2Lt8FY8 Samsung microwave oven - https://amzn.to/2uH2l8f Prestige oven 19 L - https://amzn.to/2L0q7Hw Prestige oven 36 L - https://amzn.to/2L6d8nS Maharaja mixer grinder - https://amzn.to/2uH3pcf Wonderchef juicer mixer - https://amzn.to/2L0FBLA Pigeon dosa tawa - https://amzn.to/2KZCh3e Maharaja hand blender - https://amzn.to/2zKPRTb Mini weight scale - https://amzn.to/2zLD2HV Measuring cups and spoons - https://amzn.to/2zHLuIp Hand mixer - https://amzn.to/2zHM8pc Silicon spatula - https://amzn.to/3a4PXp5 Silicon mould - https://amzn.to/2zJVYa5 Cake mould - https://amzn.to/2L4fa7V Turn table - https://amzn.to/2LgtRnG Piping bags - https://amzn.to/2Lmmr1Y Piping nozzles - https://amzn.to/2LjrL6r Palette knife - https://amzn.to/2Lg4Tok Mixing bowl - https://amzn.to/2uQfzAx Roti tawa : https://amzn.to/2Sq7lLB Iron kadai : https://amzn.to/3bBBsr9