વજન ઉતારવા માટે રોજ બનાવીને ખાવ એવી ટેસ્ટી ઓટ્સની ખીર Oats Recipe | oats kheer | Weight loss recipe

admin 1644 Videos
4Views

#oatsrecipe #oatskheer #sugarfreerecipe
Time : 5 min
Serve : 3-4 ppl

Please click on the link to watch more weight loss recipes on my channel - http://bit.ly/37BUAF3

Oats 2kg https://www.amazon.in/dp/B07WK74W7T/
Disano Honey 1000g Each (Buy 1 Get 1 Free)
https://www.amazon.in/dp/B08HSVPM3Y/re
Disano Californian Almonds, 250gm
https://www.amazon.in/dp/B08F38X4CV/ref
Disano Cashew Nuts, 200gm
https://www.amazon.in/dp/B08F3GL4HK/ref
DiSano Premium Raisins - 250gm
https://www.amazon.in/dp/B08FFP2N3S/ref
pistachio
https://www.amazon.in/dp/B08F3GP8YW/ref
Agaro Multi Use 9x1 set for Knife – SS - https://www.amazon.in/dp/B083M6QQTR
#Disano

Ingredients:

150 gm or 1 cup Oats
500 ml Milk
2 tbs almonds
2 tbs pistachio
2 tbs Cashew Nuts
1 tsp flax seeds
1 tbs Honey

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe - https://bit.ly/3gsJXHa
YouTube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે - https://bit.ly/3gsJXHa

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA - RECIPES--https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES--https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES--https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS--https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE--https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE--https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE--https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS--https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE--https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ - ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી--https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી - PARATHA & THEPLA RECIPES--https://bit.ly/2PrCUTg

કેક / બેકરી ની રેસીપી | CAKE | BAKING RECIPES--https://bit.ly/2DEt0uw

Thank you very much for watching!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood

Music by Vexento
https://soundcloud.com/vexento/tracks
License – CCAL oats kheer masala oats oats khichdi recipe for baby masala oats recipe oats upma