એકવાર બનાવી મહિના સુધી ખાઈ શકો તેવી નાસ્તા માટે મસાલેદાર ચટપટી પડવાળી નવી ફરસીપુરી Samosa Farsipuri

admin 1644 Videos
25Views

એકવાર બનાવી મહિના સુધી ખાઈ શકો તેવી નાસ્તા માટે મસાલેદાર ચટપટી પડવાળી નવી ફરસીપુરી Samosa Farsipuri
Satamfarsanrecipe
#satamathamnonasto
#shitalasatamnirecipe

સાતમ માટે ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE - https://bit.ly/31l73ZH

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe - https://bit.ly/3gsJXHa
Youtube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે - https://bit.ly/3gsJXHa

Ingredients:

3 Cups Of All Purpose FlourMaida
3 tbs BesanChick peas Flour
12 tbs Black pepper Corn
1 tbs Cumin seeds
3 tbs Ghee clarified Butter
1.25 tsp Salt or as per Taste
Oil For frying

For Masala
12 Tbs Black salt
1 tbs Kashmiri red chilli Powder
12 tbs Dry Mango Powder

Please click on the link to watch best, simple and tasty recipe - https://bit.ly/3gsJXHa
Youtube પર સૌથી સરળ અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી જોવા માટે - https://bit.ly/3gsJXHa


મારી ચેનલ પર વિવિધ રેસીપીઓ:

ઢોકળા / ઇદડા / મુઠીયા ની રેસીપી DHOKLA | IDADA | MUTHIYA - RECIPES--https://bit.ly/2PqnJty
હાંડવો રેસીપી | HANDVO RECIPES--https://bit.ly/30tKCSV

નવો નાસ્તો | NEW RECIPES--https://bit.ly/30pZtxQ
ગુજરાતી નાસ્તો | GUJARATI SNACKS--https://bit.ly/3i6r3Gm
ગુજરાતી ફરસાણ ની રેસીપી | GUJARATI FARSAN RECIPE--https://bit.ly/3glwGQx
ગુજરાતી ફરાળી રેસીપી | UPVAS / FASTING RECIPE--https://bit.ly/39T3D4e
ઝટપટ બનતા નાસ્તાઓ | QUICK SNACKS RECIPE--https://bit.ly/2Duuojv

ગુજરાતી મીઠાઈ | GUJARATI SWEETS--https://bit.ly/3k8WoKj

પંજાબી શાક ની રેસિપી | PUNJABI CURRY RECIPE--https://bit.ly/3fvn7gu
ગુજરાતી દાળ - ભાત | ખીચડી | કઢી ની રેસીપી--https://bit.ly/2DzFpQy
પરોઢા | ભાખરી | થેપલા ની રેસીપી - PARATHA & THEPLA RECIPES--https://bit.ly/2PrCUTg

***************************************************************************************
For more easy recipes, Please Subscribe to my channel. It is FREE!

YouTube Sheetal’s Kitchen – Gujarati https://www.youtube.com/sheetalskitchengujarati
YouTube Sheetal’s Kitchen – Hindi https://www.youtube.com/sheetalskitchenhindi
Facebook – https://www.facebook.com/sheetalskitchen
Website - http://sheetalkitchen.com/

#Sheetalkitchen
#Sheetalskitchen
#Gujaratirecipe
#Gujaratifarsan
#Gujaratifood
#Gujaratikhana
#Gujaratirecipes
#Gujaratisnack
#Streetfood